(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Kosten

Sinds 1 januari 2015 is het onderzoek en de behandeling van ernstige dyslexie opgenomen in de wet jeugdzorg bij alle gemeenten. Dit betekent dat ouders, via de school, hun kind met het vermoeden van ernstige dyslexie bij de gemeente kunnen aanmelden. Door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs wordt dan beoordeeld of het kind in aanmerking komt voor deze vergoedingsregeling. Enkel als dit Samenwerkingsverband Passend Onderwijs het leerlingendossier van het kind goedkeurt, krijgen ouders een verwijzing van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Na het afgeven van de zogenaamde beschikking kunnen ouders hun kind aanmelden bij een praktijk met een contract bij die gemeente. Trivers heeft contracten met alle gemeente in de regio West Brabant West, West Brabant Oost, en Zeeland.

 

De gemeenten hebben aan de onderzoeken (en behandelingen) van dyslexie wel strenge toelatingseisen gesteld. De onderzoeken en behandelingen zijn alleen bedoeld voor kinderen met de meest ernstige vorm van dyslexie (ongeveer 3,5% van de schoolpopulatie). Om voor vergoeding van het dyslexieonderzoek in aanmerking te komen moet er sprake zijn van: scores behorend bij de zwakste 10% wat betreft lezen of de zwakste 16% op lezen èn de zwakste 10% op spelling, ondanks extra geboden hulp. Tevens mag er geen sprake zijn bijkomende problematiek.

Natuurlijk is dyslexieonderzoek en behandeling bij minder ernstige dyslexie of in het voortgezet onderwijs ook mogelijk. De kosten hiervan worden echter niet vergoed. Hiervoor hanteren wij vaste tarieven, welke afhankelijk zijn van de aangeleverde voorinformatie

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid