(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Dyslexie in de zorg

Vergoede dyslexiezorg

Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal heeft contracten met de volgende gemeenten:

Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert, Halderberge, Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhouit, Werkendam, Woudrichem en voldoet hiemee aan de voorwaarden van de gemeente om gespecialiseerde jeugdhulpverlening te bieden.

Dat wil zeggen dat dyslexieonderzoek bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal wordt vergoed als wordt voldaan aan de criteria die door het ministerie van VWS zijn gesteld. Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie dan wordt ook de behandeling bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal vergoed.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding moet er sprake zijn van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dat wil zeggen dat er géén bijkomende stoornissen zijn naast dyslexie en de ernst van de lees- en spellingproblemen is vastgesteld aan de hand van toetsen. Het zijn met name leerlingen met een E-score voor lezen en leerlingen met een D-score voor lezen èn een E-score voor spellen op 3 achtereenvolgende meetmomenten, ondanks interventie voor wie de vergoeding van dyslexiezorg bedoeld is.

Om te voorkomen dat alle kinderen met leesproblemen aangemeld worden voor een dyslexie-onderzoek heeft de school de functie van een poortwachter. De school stelt een leerlingdossier samen om het vermoeden van ernstige dyslexie bij een leerling te onderbouwen. Dit dossier bevat een overzicht van de lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school. Om scholen te helpen bij het aanleveren van een volledig leerlingdossier is er een checklist handelingsdossier Dyslexie ontwikkeld. Deze checklist biedt een handig overzicht waarmee nagegaan kan worden of alle informatie die nodig is voor aanmelding binnen de vergoedingsregeling in het dossier beschikbaar is.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen