(0165) 398 888 info@trivers.nl

Handige sites

Illustratie hand-in-hand

Handige sites over dyslexie

https://www.squla.nl/taalextra 
Taalextra is een unieke methode met extra oefening en hulpmiddelen, om makkelijker en met meer zelfvertrouwen te lezen en spellen.

http://www.dyslexieroute.nl/
Dyslexieroute.nl geeft antwoorden op de veelgestelde vragen rond dyslexie, onderwijs en de relatie met de gezondheidszorg

http://www.masterplandyslexie.nl/
Het Masterplan Dyslexie heeft als doel een systematische en geïntegreerde aanpak van dyslexie in het onderwijs te realiseren.

http://www.steunpuntdyslexie.nl/
Inforrmatie voor ouders over de kenmerken, oorzaken & gevolgen en diagnose & behandeling van kinderen met dyslexie.

http://www.stichtingdyslexienederland.nl/
De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.

http://www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl/
Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren.

Informatie op deze site is gedeeltelijk terug te vinden op steunpuntdyslexie.nl.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen