Handelingsplan dyslexie

Heeft een kind extra onderwijszorg nodig dan moet de school een handelingsplan opstellen. In dit handelingsplan geeft de school aan welke doelen zij nastraaft (streefdoelen), op welke termijnen en op welke manier zij de middelen inzet om deze doelen te bereiken.

Een handelingsplan heeft altijd betrekking op een korte periode (tussen de 6 weken en 3 maanden) en betreft een specifieke aanpak voor één leerling, namelijk wat, wanneer, door wie en waar zal plaatsvinden.

Het handelingsplan dient regelmatig herzien en zonodig bijgesteld te worden. Ouders moeten altijd op de hoogte zijn van de extra hulp en aanpassingen die er mogelijk zijn voor hun kind en van wat zij eventueel thuis kunnen doen.

In het handelingsplan staan in elk geval:

 • De beginsituatie van de leerling
 • De onderwijsdoelen die de school voor de leerling nastreeft
 • Welke maatregelen de school neemt om die doelen te bereiken
 • Eventueel welke externe deskundigen de school inschakelt en welke speciale voorzieningen worden getroffen
 • De Manier waarop de school de vorderingen van de leerling volgt en registreert

Om dyslexie te kunnen vaststellen is een begeleidings periode van circa een half jaar nodig (minimaal 3x 20 minuten per week extra zorg) om aan te kunnen tonen dat de lees- spellingproblemen hardnekkig zijn.

Dyslexie_Etten_Leur
Dyslexie_Etten_Leur_contact (1)

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Zuringveld 1
  4847 KS Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Louis Porquinlaan
  4611 BP Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200