(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Schooldossier

De basisscholen spelen een belangrijke rol op het gebied van de signalering en verwijzing van mogelijke ernstige dyslexie. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering dient de school extra ondersteuning en begeleiding te bieden aan het kind met lees- en/of spellingproblemen. Indien na een bepaalde periode (ongeveer 6 maanden) blijkt dat deze zorg niet voldoende is, kan er mogelijk sprake zijn van (ernstige) dyslexie.

Als de school het vermoeden van ernstige dyslexie kan onderbouwen (aan de hand van een leerling-dossier)wordt de ouders geadviseerd om met een gespecialiseerde praktijk contact op te nemen voor vergoede diagnostiek.

Binnen Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal beoordeeld de hoofdbehandelaar het dossier op vastgestelde criteria, zodat het kind in aanmerking komen voor vergoeding van het onderzoek en mogelijk de daaropvolgende behandeling. Indien het schooldossier voldoet kan Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal onderzoek uitvoeren en mogelijk de diagnose ernstige dyslexie vaststellen, waarna gespecialiseerde behandeling geadviseerd kan worden.

Meer informatie over de vergoedingsregeling leest u in het
masterplan dyslexie.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen