Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Alle zorg voor de jeugd val onder de jeugdwet, waarvoor gemeente verantwoordelijk zijn. bijvoorbeeld Jeugdhulp, gesloten Jeugdzorg, Jeugd-GGZ, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Maak jij gebruik van jeugdhulp en heb je vragen of klachten? Dan kun je gratis ondersteuning of hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je ouders/verzorgers kunnen ook een vertrouwenspersoon raadplegen.

Trivers werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Ook Trivers werkt met de Meldcode en heeft daarvoor een document opgesteld waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als een medewerker van Trivers een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt deze de voor de meldcode verplichte vijf stappen:
• We brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart.
• We overleggen met collega’s en de leidinggevende. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling of met een letseldeskundige.
• We voeren een gesprek met de cliënt of met de ouders.
• We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we met Veilig Thuis.
• We beslissen: hulp organiseren of melden.
Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op:
meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de meldcode. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.

Contact opnemen

  Trivers_meldcode_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Zuringveld 1
  4847 KS Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Louis Porquinlaan
  4611 BP Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200