Aanpassingen en speciale maatregelen

Vanaf groep 5 leren kinderen steeds zelfstandiger gebruik te maken van informatiebronnen en hun leeswoordenschat uit te breiden.Bij kinderen met ernstige leesproblemen of dyslexie is dit een heikel punt. Vaak hebben zij moeite met het niveau en de grote hoeveelheid van de teksten, die zij qua intelligentie wel aan kunnen. Ook in het voortgezet onderwijs blijft dit een probleem.

Om hun autonomie te vergroten, zijn vaak speciale maatregelen (aanpassingen) en hulpmiddelen noodzakelijk. Deze bevorderen de zelfredzaamheid binnen en buiten school, versterken het gevoel van eigenwaarde en motiveren de leerling om te blijven lezen en/of schrijven.

Onder speciale maatregelen vallen:

 • Aanpassingen die de gevolgen van lees- en spellingsproblemen bij het lezen en schrijven verminderen (“compensatie”)
 • Ontheffing van bepaalde opdrachten(“dispensatie”)

Mogelijke aanpassingen bij oefeningen en taken waarbij gelezen moet worden:

 • Leerlingen met een dyslexieverklaring mogen in de klas gebruik maken van een daisyspeler/voorleessoftware.
 • De leerling extra leestijd geven bij bijvoorbeeld de zaakvakteksten

Mogelijke aanpassingen bij oefeningen en taken waarbij geschreven moet worden:

 • Spellingfouten zoveel mogelijk negeren.
 • Een gedifferentieerde beoordeling van dictees.
 • De schrijftaak verlichten (minder pagina’s).
 • Extra tijd geven voor schrijftaken.
 • Gebruik laten maken van hulpmiddelen zoals een regelkaart en tekstverwerker met spellingcontrolle.
 • Waar mogelijk mondeling overhoren in plaats van schriftelijk, bijvoorbeeld bij topografie
Dyslexie_Etten_Leur
Dyslexie_Etten_Leur_contact (1)

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Zuringveld 1
  4847 KS Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Louis Porquinlaan
  4611 BP Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200