(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat het technisch lezen / of de spelling, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een voldoende intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de problemen kunnen verklaren. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Daarom is het belangrijk om externe hulp op school te bieden wanneer lees – en of spellingproblemen worden gesignaleerd.

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie geeft adviezen over hoe de school kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen. Ruim de helft van de kinderen gaat met deze hulp snel en goed vooruit. Is er ondanks de extra hulp onvoldoende vooruitgang dan kan er sprake zijn van dyslexie en is het raadzaam een dyslexieonderzoek te laten verrichten.

Dyslexie is niet bij iedereen hetzelfde. Het kan variëren in ernst en bijkomende stoornissen.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Zevenbergen – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen