(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Werkwijze

De basisscholen spelen een belangrijke rol op het gebied van de signalering en verwijzing van mogelijke ernstige dyslexie. Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekering dient de school extra ondersteuning en begeleiding te bieden aan het kind met lees- en/of spellingproblemen. Dit kan bijvoorbeeld opgestart worden, wanneer een kind in groep 3 of 4 uit blijkt te vallen op lezen en/of spelling. Indien na een bepaalde periode (ongeveer 6 maanden) blijkt dat deze zorg niet voldoende is, kan er mogelijk sprake zijn van (ernstige) dyslexie. In het schema masterplan dyslexie staat de opeenvolgende stappen vermeld die ondernomen moeten worden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Welke stappen de school kan ondernemen om ondersteuning te bieden staat in het schema masterplan dyslexie vermeld.
De school kan in zo’n geval het vermoeden van ernstige dyslexie onderbouwen (aan de hand van een leerling-dossier) en de ouders adviseren om met een gespecialiseerde praktijk contact op te nemen.

Binnen Trivers – Instituut Roosendaal beoordeelt de hoofdbehandelaar/dyslexiedeskundige het schooldossier op vastgestelde criteria, of dat het kind in aanmerking komen voor vergoeding van het onderzoek en mogelijk de daaropvolgende behandeling. Indien het schooldossier voldoet en de verzekering akkoord is, kan Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal onderzoek uitvoeren en mogelijk de diagnose ernstige dyslexie vaststellen, waarna gespecialiseerde behandeling geadviseerd kan worden. Trivers-Dyslexie Instituut Roosendaal voert zowel het onderzoek naar mogelijke dyslexie als de gespecialiseerde behandelingen. Gedurende de behandelperiode is er regelmatig overleg tussen ouders, school en Trivers-Dyslexie Instituut-Roosendaal.

Naast onderzoek en begeleidingen op het gebied van dyslexie kunt u bij Trivers ook terecht voor onderzoek/begeleiding op andere gebieden zoals taalproblematiek en onderzoek en begeleiding van gedragsproblemen als ADHD en autisme. Voor vragen kunt u contact op nemen.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen