Dyslexie op school

In Neder land heeft ongeveer 10% van de bassischoolleerlingen moeite met het leren lezen (bij 3-4% kan gesproken worden van dyslexie). Leert een kind niet goed lezen, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verder functioneren in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat basisscholen leesproblemen zo vroeg mogelijk opmerken en aanpakken.

Om basischolen te ondersteunen zijn daarom dyslexieprotocollen ontwikkeld.

De protocollen geven aan op welke manier de leerkracht lees- en spellingproblemen (Protocol Leesproblemen en Dyslexie) kan signaleren en aanpakken. Als een kind met lees- en spellingproblemen uitvalt zou een school altijd een handelingsplan moeten maken en een kind extra ondersteuning geven volgens de richtlijnen van het protocol leesproblemen en Dyslexie.

Is er onvoldoende vooruitgang ondanks de extra hulp dan is er mogelijk sprake van dyslexie.

Trivers_de_oorzaken_van_dyslexie
Trivers_de_oorzaken_van_dyslexie_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Zuringveld 1
  4847 KS Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Louis Porquinlaan
  4611 BP Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200