(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Dyslexieonderzoek

Onderzoek en dyslexieverklaring

Het lees en/of spellingprobleem wordt voor u door middel van een dyslexieonderzoek duidelijk in kaart gebracht. Wij geven u hiermee meer inzicht in de oorzaken van de lees en/of spellingproblemen. Er kan dan gerichter gekeken worden naar de mogelijkheden om uw kind te helpen. Het onderzoek is erop gericht om de diagnose dyslexie al dan niet vast te stellen.

Het onderzoek is uitgebreid en omvat de volgende onderdelen:

 • Intelligentie
 • Aandacht
 • Concentratie
 • Geheugen
 • Lees en/of spellingniveau
 • Lees en/of schrijfprocessen
 • Schoolinformatie

Vanwege het uitgebreide karakter wordt uw kind in twee dagdelen onderzocht. Mogelijk zijn er al gegevens bekend en kan volstaan worden met een beperkter onderzoek.

U krijgt van ons praktische begeleidingstips voor de lees en/of spellingaanpak thuis en op school.

Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, maken wij een dyslexieverklaring op. In deze verklaring wordt aangegeven dat er sprake is van dyslexie alsook welke begeleiding en faciliteiten uw kind nodig heeft om de schoolloopbaan zo goed mogelijk te doorlopen. De dyslexieverklaring geeft uw kind op school recht op bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken en examens, auditieve ondersteuning en/of ICT-ondersteuning.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

  Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


  veilig mailen
  Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

  Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen