Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Hoe je hoort heeft invloed op hoe je kunt reageren en dus op de communicatie. De logopedist kan helpen bij auditieve verwerkingsproblemen en bij slechthorendheid.

Auditieve verwerkingsproblemen
Auditieve verwerkingsproblemen (AVP) zijn problemen met het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Het heeft te maken met het lokaliseren van geluid (bijvoorbeeld richtinghoren), verschillen kunnen horen tussen geluiden en klanken, geheugen en het verstaan van spraak in achtergrondlawaai.

Kinderen met AVP hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden die nodig zijn om spraak te kunnen verstaan. Ze zeggen veel ‘hè?’, begrijpen gesproken opdrachten moeilijk, kunnen moeilijk dingen onthouden of negeren geluiden of opdrachten. De auditieve functies zijn belangrijk voor het leren lezen en spellen.

Door AVP kunnen er problemen in de ontwikkeling van het kind optreden, zoals spraak/taalproblemen en leerproblemen. Door de problemen vroeg te herkennen en de behandeling snel te starten, is de kans groter dat deze problemen voorkomen worden.

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op de taal, de spraak, het lezen en het spellen. Een verwijzing naar een Audiologisch Centrum kan hiervoor nodig zijn. Tijdens de behandeling worden gerichte oefeningen gedaan om de auditieve functies te verbeteren.

Slechthorendheid

Een kind dat zich normaal ontwikkelt, leert de betekenis van klanken door veel na te doen en te herhalen. Hij leert zijn klanken te veranderen, zodat die gaan lijken op de taal die hij hoort. Zo leert een kind spreken.
Een slechthorende baby zal niet of veel minder reageren op zijn eigen klanken en de klanken uit de omgeving. Hij leert de betekenis van geluiden en spraak niet zo makkelijk en automatisch als horende kinderen. Het gevolg is een moeizamere communicatie en een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken. Er kunnen ook problemen optreden bij het leren lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te ontdekken dat een kind slechthorend is, zodat er snel kan worden overgegaan tot behandeling.

Doofheid kan ook op latere leeftijd ontstaan. Dit heeft zeer ingrijpende gevolgen. Er ontstaan problemen in de communicatie en het functioneren op het werk en in het dagelijks leven.

De logopedist onderzoekt bij kinderen of er een spraak/taalachterstand is. De behandeling is gericht op het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van de juiste uitspraak, het geven van hoortraining en het leren spraakafzien. Daarnaast wordt er ook veel aandacht geschonken aan het leren omgaan met de slechthorendheid. Bij volwassenen zal de behandeling zich vooral richten op aandacht voor de uitspraak en spraakafzien.

Trivers_gehoor
Trivers_gehoor_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Zuringveld 1
  4847 KS Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Louis Porquinlaan
  4611 BP Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200