(0165) 398 888 info@trivers.nl

Gedragsproblemen

Illustratie hand-in-hand

Gedragsproblemen

Wanneer de ontwikkeling van uw kind in de school- en/of thuissituatie belemmerd wordt door gedragsproblemen dan kan er sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis. Hieronder vallen aandachts- en concentratie stoornissen als ADHD of ADD, stoornissen in het autistisch spectrum (ASS), zoals PDD-NOS en het syndroom van Asperger, en overige gedragsstoornissen zoals ODD en CD.

Een psychologisch onderzoek kan dan informatie geven, waardoor je als ouder, kind of jongere meer zekerheid krijgt over wat er aan de hand kan zijn.

Dit kan een bevestiging zijn van uw eigen gevoel of nieuwe inzichten opleveren, waarmee u verder kunt.

Ook tijdens een begeleiding kunnen vragen komen, die met een psychologisch onderzoek beantwoord kunnen worden.

Na een onderzoek of tijdens de begeleiding geeft Trivers-ADHD Instituut Roosendaal u, en indien gewenst de school, praktische en handelingsgerichte adviezen voor de begeleiding van uw kind thuis (en op school). Trivers-ADHD Instituut Roosendaal biedt voor ouders een uitgebreid onderzoeks- en begeleidingsprogramma.

Omdat geen kind of jongere hetzelfde is, wordt steeds individueel bekeken welk onderzoek of begeleidingstraject het meest passend is.

Voor meer informatie klik hier.

Contact opnemen

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


veilig mailen
Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen