(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Handelingsplan dyslexie

Heeft een kind extra onderwijszorg nodig dan moet de school een handelingsplan opstellen. In dit handelingsplan geeft de school aan welke doelen zij nastraaft (streefdoelen), op welke termijnen en op welke manier zij de middelen inzet om deze doelen te bereiken.

Een handelingsplan heeft altijd betrekking op een korte periode (tussen de 6 weken en 3 maanden) en betreft een specifieke aanpak voor één leerling, namelijk wat, wanneer, door wie en waar zal plaatsvinden.

Het handelingsplan dient regelmatig herzien en zonodig bijgesteld te worden. Ouders moeten altijd op de hoogte zijn van de extra hulp en aanpassingen die er mogelijk zijn voor hun kind en van wat zij eventueel thuis kunnen doen.

In het handelingsplan staan in elk geval:

 • De beginsituatie van de leerling
 • De onderwijsdoelen die de school voor de leerling nastreeft
 • Welke maatregelen de school neemt om die doelen te bereiken
 • Eventueel welke externe deskundigen de school inschakelt en welke speciale voorzieningen worden getroffen
 • De Manier waarop de school de vorderingen van de leerling volgt en registreert

Om dyslexie te kunnen vaststellen is een begeleidings periode van circa een half jaar nodig (minimaal 3x 20 minuten per week extra zorg) om aan te kunnen tonen dat de lees- spellingproblemen hardnekkig zijn.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

  Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


  veilig mailen
  Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

  Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen