ASS onderzoek

De triade van stoornissen is steeds aanwezig, maar wat je aan de buitenkant ziet in de ernst van de moeilijkheden verschillt per persoon en per leeftijd.

Omdat er geen enkel eenvoudig kenmerk bestaat dat typisch en uniek is voor autisme heeft de diagnostiek van autisme dan ook vooral met patroonherkenning te maken: het herkennen van het samen voorkomen van de drie vermelde probleemgebieden.

Omdat autisme zich zo divers uit, spreekt men van een autisme spectrum stoornis =(ASS). Trivers-ADHD Instituut Roosendaal kan een individueel onderzoek uitvoeren bij uw kind. De vaststelling van een eventuele diagnose gebeurt op gedragsniveau. Een dergelijk onderzoek is uitgebreid en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een anamnese: een gesprek met ouders over de geschiedenis van uw kind vanaf de zwangerschap tot nu.
 • Een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of (groeps)observatie. Door middel van tests en observaties wordt er gekeken naar de manier, waarop uw kind contact maakt, de taalontwikkeling, de motoriek, de mate van inzicht in sociale relaties, de denkstijl van uw kind e.d.
 • Een intelligentieonderzoek.
 • Er wordt gekeken naar wat het kind goed en minder goed kan, de flexibiliteit van denken, planningsvaardigheden, de afleidbaarheid etc.
 • Vragenlijsten ingevuld door u en de school
 • Schoolinformatie
Trivers_ASS_onderzoek
Trivers_ASS_onderzoek_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Zuringveld 1
  4847 KS Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Louis Porquinlaan
  4611 BP Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200