ADHD in het gezin

De opvoeding van een kind met ADHD vraagt veel van ouders en broertjes/zusjes. Het vraagt om veel geduld en extra energie van alle gezinsleden. Kinderen met een aandachtstekortstoornis zijn, meer dan gemiddeld, gebaat bij duidelijkheid en structuur. Indien hen deze niet geboden wordt, kan dit leiden tot onrustig gedrag. Structureren in tijd, ruimte en op sociaal gebied is van belang, evenals de consequente toepassing van regels en afspraken. Daarnaast is het begrenzen van ongewenst en het belonen van gewenst gedrag van belang. Om ouders te ondersteunen in het sturen van gewenst gedrag, is het van groot belang dat zij inzicht hebben in de ADHD-problematiek van hun kind. Zij leren het gedrag van hun kind interpreteren vanuit onmacht en niet vanuit onwil.

Trivers_ADHD_in_het_gezin
Trivers_ADHD_in_het_gezin_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail:secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Zuringveld 1
  4847 KS Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Louis Porquinlaan
  4611 BP Bergen op Zoom

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200