(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Hulpmiddelen dyslexie

ICT-hulpmiddelen en ondersteunende technologie

Er komen steeds meer ICT- of digitale hulpmiddelen beschikbaar voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Als een kind van deze hulpmiddelen gebruik maakt, is het aan te raden om op school en thuis met dezelfde voorzieningen te werken. Er zijn hulpmiddelen voor het lezen, voor spelling en voor beide.

Met de ICT- hulpmiddelen kunnen leerlingen met dyslexie de problemen die zij ondervinden compenseren.

Veel gebruikte hulpmiddelen zijn:

Het is belangrijk dat leerling, ouders , school en de eventuele dyslexiebehandelaar met elkaar overleggen om een verantwoorde keuze te kunnen maken.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen